Razvojni fond Vojvodine – Krediti namenjeni investicijama u poljoprivredi

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđivanje finansijskih sredstava za podršku investicijama a u oblasti poljoprivrede radi razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda u AP Vojvodini, a u cilju podsticanja zapošljavanja.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 200.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na konkurs imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstava i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje investicionih aktivnosti na teritoriji AP Vojvodine za čiju realizaciju se odobravaju podsticajna sredstva iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine prema programima mera podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i to za:
Konkurs za nabavku nove opreme za zaštitu poljoprivrednih kultura od vremenskih nepogoda i nabavku ostale opreme na teritoriji AP Vojvodine;
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje u AP Vojvodini;
Konkurs za izgradnju i nabavku nove opreme smeštajnih kapaciteta;
Konkurs za male prerađivačke kapacitete;
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru.
Uslovi kreditiranja
Iznos kredita: su skladu sa kreditnom sposobnošću, od 200.000,00 do 8.000.000,00 dinara, a najviše do iznosa odobrenih podsticajnih sredstava
Primenu valutne klauzule
Kamatna stopa
3 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
4 % na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
Rok vraćanja kredita do 12 meseci od dana realizacije kredita
Obračun i plaćanje kamate: mesečno
Obezbeđenje kredita:
Dve lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa meničnim ovlašćenjem i
Garancija poslovne banke ili
Hipoteka založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: fond), čiji je minimalni odnos procenjene vrednosti i traženog kredita 200 %.
Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednosti premašuje iznos od EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.
Ukoliko klijent pripada grupi povezanih lica obavezna instrument obezbeđenja je najmanje jemstvo jednog povezanog lica prihvatljivog za Fond, osim u slučaju kada je kredit obezbeđen garancijom poslovne banke kao dodatni instrument obezbeđenja.
Naknada za obradu kreditnog zahteva je 10.000,00 dinara.
Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara.
Uplatu naknade potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-26269001010001-56 sa pozivom na broj 0363001101.
Dokumenta koja se podnose možete preuzeti ispod.

Zahtev za izdavanje izveštaja kreditnog biroa za fizička lica

Izjava o povezanim licima

Saglasnost za fizička lica – kreditni biro

Zahtev za odobravanje kredita

Konkurs za poljoprivredne kredite

Izvor: subvencije.rs