Raspisan oglas za zakup državnog zemljišta

Predsednik skupštine opštine Bač je dana 19. decembra 2014.g., uz saglasnost nadležnog ministarstva, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bač.
Prijave za učešće na javnom nadmetanju, uz svu potrebnu dokumentaciju, zainteresovana fizička i pravna lica, dostavljaju prema oglasom propisanoj proceduri, zaključno sa 05. januarom 2015. godine.

Javna nadmetanja održaće se:
za katastarske opštine Bač i Bačko Novo Selo, dana 08. januara 2015.g., a za katastarske opštine Bođani, Plavna, Vajska i Selenča, dana 09. januara 2015.g.
Za licitaciju je predviđeno 3918 ha državnog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u opštini Bač.
Tekst oglasa sa svim uputstvima i potrebnim informacijama, možete videti ovde.

Uvid u karte sa formiranim javnim nadmetanjima može se izvršiti u kancelariji 214 opštinske uprave Bač – u službi za poljoprivredu opštinske uprave Bač, svaki radni dan u period od 7-15.

This entry was posted in Vesti.