175 miliona evra za ruralni razvoj kroz IPARD II program

Stalna konferencija gradova i poština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine organizovala je 23. marta 2015. godine, konferenciju „Program pred pristupne pomoći za ruralni razvoj 2014-2020 IPARD II“. Održavanju ovog događaja podržala je Švedska agencija za razvoj i saradnju kroz projekat „Institucionalna podrška SKGO – faza 2“.
Evropska komisija je 20. januara 2015. godine, donela odluku o usvajanju predloga IPARD II programa Republike Srbije i opredelila 175 miliona evra za njegovu realizaciju. Program bi trebalo da doprinese povećanju produktivnosti i konkurentnosti, usklađivanja sa standardima EU; prilagođavanju zahtevima domaćeg i inostran tržišta, kao i diverzifikaciju i razvoju ekonomskih aktivnosti i poboljšanju kvaliteta živosti u ruralnim područjima.
Sredstva za realizaciju IPARD programa će biti na raspolaganju krajem ove ili početkom naredne godine, jer su za realizaciju ovakvog programa potrebne i odgovarajuće pripreme, uspostavljanje i akreditacija operativnih struktura, kao i dobrog sistema informisanja, ali i podrška lokalnih samouprava, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković i dodala da će kroz IPARD program biti podržano više sektora poljoprivrede, ratarstvo, voćarstvo i povrtarstvo, kao i proizvodnja mesa, mleka i određeni vidovi organske proizvodnje.

Izvor: mpzzs.gov.rs

This entry was posted in Vesti.